Uporabniki programa

Projekt je zasnovan za mladostnike od 10-21 leta starosti, ki so hospitalizirani zaradi kroničnih bolezni, nesreč ali drugih poškodb. Predvidena je njihova udeležba v skupinskih oblikah dela (skupinske delavnice) ter sodelovanje preko komunikacije z individualnim svetovalcem.

Elementi samopomoči

Osnovni način dela z uporabniki je skupinsko delo. To velja tako za del programa namenjen otrokom in mladostnikom, kot tudi medicinskemu osebju in staršem.V skupine katerih se bodo udeležili otroci in mladostniki bodo formirane na temeljnih principih samopomočnih skupin. Posamezniki bodo izhajali iz podobnega psihosocialnega konteksta (hospitalizirani, bolni, mladi, otroci), kar pomeni da bodo imeli podobne potrebe Glede na to, da se nahajajo v psihosocialni stiski, ki je nastala kot plod organskih bolezni ali poškodb ali pa nevroloških motenj, temeljna smer dela bo spodbujanje izmenjave izkušenj, artikuliranje problemov, ki jih doživljajo zaradi svojega aktualnega položaja, razumevanje nalog, ki jih imajo pred seboj v svojem življenju ter iskanja optimalnih rešitev za uspešno reševanje teh nalog. Skupine za starše bodo enako kot zgoraj opisane skupine formirane na temeljnih principih samopomočnih skupin. S temi skupinami bomo poskušali narediti še en korak naprej, jih vzpodbuditi, da se kasneje samostojno organizirajo kot klubi, društva….(če to do sedaj še ni narejeno). Skupine medicinskega osebja, s katerim bomo delali bodo tudi vsebovale elemente samopomočnih skupin. Ti elementi se vidijo v dejstvu, da bo en del programa namenjen tej populaciji, ki bo vezan na vprašanje izgorevanja. Ta skupinska srečanja bodo priložnost za razgovor, razbremenitev, iskanje različnih možnih rešitev za ta problem ter energiziranje za nadaljnje delo.

Dostopnost
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(\'js\', new Date()); gtag(\'config\', \'UA-7082982-8\');