POLETNI TABORI

Na Društvu za preventivno delo se je ideja o taboru začela uresničevati v šolskem letu 1992/93 s prvim taborom v Mozirju. Pobude za tabor so prišle iz različnih koncev Slovenije, kjer so se izvajale »Mladinske delavnice« (v nadaljevanju MD), kot potreba udeležencev,
učencev 7. in 8. razredov, ki so obiskovali MD v OŠ, z željo preživeti skupaj tudi počitnice. Tabor je bil tako ena izmed možnosti. In ko se je razmišljalo o taboru, se je razmišljalo o šotorih. To je pripeljalo do sodelovanja s Fakulteto za šport, kjer je Društvo najelo šotore oz.
urejen tabor. Glede bivanja je bil prvi tabor zelo podoben taborniškemu načinu – taborniško urejen prostor s kuhinjo, kjer je pri kuhanju pomagal »profesionalni« kuhar, udeleženci pa so mu pomagali. Tabor se je nahajal ob reki Savinji. Trajal je sedem dni.

Tabor je bil zamišljen in zastavljen kot ekstenzivni del MD. Tim izvajalcev tabora se je formiral iz zainteresiranih prostovoljcev, inštruktorjev MD z vsaj enoletnimi izkušnjami pri tovrstnem programu. Na začetku je bil tabor namenjen le mladostnikom, ki so med šolskim letom obiskovali MD na OŠ in so bili zainteresirani za dodatno ponudbo delavnic v času poletnih počitnic. Kasneje je bil tabor namenjen tako tistim, ki so skozi leto obiskovali MD, kot tudi drugim zainteresiranim mladostnikom.

Ideja tabora in osnovna struktura je bila torej s prvim taborom izoblikovana in realizirana, kasneje pa sta se program in struktura tabora iz leta v leto spreminjala in razvijala v bolj strukturirano in dodelano formo.

– Spremenila se je vsebina delavnic glede na obravnavane teme, predvsem z vzgojno preventivnega vidika. Delavnice na prvih taborih so bile bolj kreativne, gibalne in sproščujoče narave, z manj vsebin izhajajočih iz kategorij razvojnih problemov adolescence. Kasneje so se te prvotne delavnice ohranile kot popoldanske aktivnosti, dopoldanske delavnice pa so postale tematsko bolj fokusirane, intenzivne in
zahtevnejše za udeležence (delavnice izvedene na podoben način kot so delavnice v rednem delu programa MD).
– Vsebina tabora je postala pestrejša in bolj izdelana (v smislu ciljev in metod) glede na določene aktivnosti, ki potekajo skozi cel tabor oz. na vsakem taboru.
– Spremenil se je namen tabora; poleg zabave, druženja, sprostitve, kvalitetnega preživljanja počitniškega časa, ustvarjalnosti ipd., smo želeli še intenzivneje delovati preventivno v okvirih namenov in ciljev h katerim si prizadeva projekt MD.
– Spremenile so se uporabljene metode in tehnike dela. Pri pripravi programa smo jasno določili cilje posamezne dejavnosti ali delavnice in v skladu z njimi metode in tehnike dela.
– Izpopolnila se je evalvacija in analiza tabora.
– Priprave na tabor so postale bolj načrtne in zahtevnejše, kar je bila seveda posledica zgoraj navedenih sprememb.

Tabor se je torej od začetkov v zgodnjih 90-ih nadaljnjih 10 let (kolikor časa se je kontinuirano izvajalo tabore) zelo spreminjal in razvijal. Vendarle pa se je vseskozi ohranjalaosnovna shema tabora, ohranjal pa se je tudi entuziazem, kreativnost in volja do dela z
mladimi pri prostovoljcih – inštruktorjih.

Namen tabora je tako postala krepitev osebnosti in pomoč pri reševanju problemov odraščanja, učenja veščin življenja v skupnosti in skupini, preprečevanja razvijanja odvisnosti (od različnih vrst dovoljenih in prepovedanih drog) in nezaželene odklonskosti pri mladih ter
kvalitetno preživljanje prostega časa. Tabori so temeljili na vrednotah kot so: odgovornost za svoje življenje, avtentičnost, pogum, biti svojstven, tolerantnost, solidarnost, zdravje, neodvisnost idr.

Tabori za osnovnošolce:

1. Mozirje, 16.-23.7.1993: Poskus izgradnje novega modela poletnih taborov za mlade, ki ni samo rekreativni, niti samo delavne ali terapevtski. Dozori prepričanje o potrebi organiziranja tovrstnega tabora za otroke. Tabor je bil namenjen otrokom, ki so obiskovali
MD med letom, udeležilo se ga je 28 otrok.
2. Kozjak, 25.7.-10.8.1994: Tabor je bil namenjen učencem 7. in 8. razredov OŠ, ki so obiskovali MD vsaj eno šolsko leto. Prvič v Domu Škorpijon nad Rušami. Vsi kasnejši tabori na Kozjaku, potekajo v istem domu. Udeležilo se ga je 67 otrok. Nov model v smislu pedagoške preventive s posebnim poudarkom na krepitvi osebnosti, učenju socialnih veščin in razvijanju zdravih življenjskih stilov.
3. Kozjak, 11.7-20.7.1995: Namen je učenje življenjskih vsebin, ki bodo pomagale k uspešnemu soočanju z življenjskimi težavami. Udeležilo se ga je 68 otrok.
4. Kozjak, 8.-17.7.1996 in 18.-27.7.1996: Naslov tabora: »Kvaliteta življenja«, namen je učenje življenjskih vsebin, ki bodo pomagale k uspešnemu soočanju z življenjskimi težavami (toleranca, razumevanje, življenje v naravi, slikanje, oblikovanje …). Udeležencev je bilo
skupno 81.
5. Kozjak, 5.-14.7.1997: Naslov tabora: »Odraščajmo skozi odnose«. Udeležili so se ga lahko le tisti, ki so med letom obiskovali MD. Namen: krepitev osebnosti mladih ter pomoč pri reševanju razvojnih problemov odraščanja ter preprečevanje razvijanja odvisnosti pri mladih.
6. Kozjak, 10.-19.7.1998: Naslov tabora: »Podarimo si srečo!«. Namen: krepitev osebnosti in pomoč pri reševanju problemov odraščanja, učenja veščin življenja v skupnosti in skupini, preprečevanje razvijanja odvisnosti in nezaželene odklonskosti pri mladih ter kvalitetno
preživljanje prostega časa.
7. Kozjak, 12.-21.7.1999: Naslov tabora: »Ali se vrtimo ali se vrtimo«. Namen: krepitev osebnosti in pomoč pri reševanju problemov odraščanja, učenja veščin življenja v skupnosti in skupini, preprečevanje razvijanja odvisnosti in nezaželene odklonskosti pri mladih ter
kvalitetno preživljanje prostega časa.
8. Veržej, 27.6.-6.7.2002: Naslov tabora: »Življenje brez drog – na svetu smo, da sijemo!« Namen: krepitev osebnosti in pomoč pri reševanju problemov odraščanja, učenja veščin življenja v skupnosti in skupini, preprečevanje razvijanja odvisnosti in nezaželene
odklonskosti pri mladih ter kvalitetno preživljanje prostega časa.
9. Veržej, 17.-26.7.2003: Naslov tabora: »Življenje brez drog – na svetu smo, da sijemo!«.
Namen: krepitev osebnosti in pomoč pri reševanju problemov odraščanja, učenja veščin življenja v skupnosti in skupini, preprečevanje razvijanja odvisnosti in nezaželene odklonskosti pri mladih ter kvalitetno preživljanje prostega časa.

Tabori za srednješolce:

Kozjak, 18.-27.7.1996: Naslov tabora: »Kvaliteta življenja«. Udeležilo se ga je 24 dijakov in dijakinj.

Dostopnost
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(\'js\', new Date()); gtag(\'config\', \'UA-7082982-8\');