Kriteriji za izbor prostovoljcev

 

Želeni pogoji, ki naj bi jih izpolnjevali bodoči prostovoljci:

 – študentke in študenti, izjemoma tudi mladi brezposelni z ustrezno izobrazbo, ki so vsaj eno šolsko leto pripravljeni sodelovati pri izvajanju našega programa,
– stari od 18 do 30 let.
– Prednost bodo imele študentke in študentje socialnega dela, psihologije, socialne pedagogike, razrednega pouka, pedagogike, andragogike, sociologije in medicine. Prav tako pa so dobrodošli tudi študentje in študentke drugih družboslovnih in humanističnih smeri ter nasploh ostalih študijskih smeri.
– Prednost bodo imeli vsi tisti, ki so zainteresirani za tvorstno delo (vodenje “Mladinskih delavnic”), ne glede na dotedanje izkušnje. Dobrodošli so torej vsi tisti, katere veseli delo z otroki in mladostniki.
– Nujni pogoj za pristop k aktivnemu prostovoljnemu delu je opravljeno usposabljanje. 7-dnevno začetno usposabljanje izvajamo v mesecu oktobru, v spomladanskem obdobju pa imamo še krajše 2-dnevno nadaljevalno usposabljanje.

USPOSABLJANJE BO:

9.-15.10.2020 – na Ptuju
4.-10.11.2020 – v Ljubljani

 

Naloge prostovoljcev:

– redno izvajanje delavnic na izbrani OŠ (v povprečju 1 delavnica na teden; z izvajanjem začnemo v začetku novembra, zaključimo pa konec maja ali začetek junija; delo poteka v manjših skupinah, do največ 13 učencev)
– obiskovanje mentorskih sestankov (sprva tedensko, kasneje na 14 dni)
– pisanje dnevnika
– redno oddajanje evalvacijskih in mesečnih poročil
– izvajanje občasnih delavnic na šolah, kjer programa ne izvajamo redno

 

Koristi prostovoljcev:

– brezplačno usposabljanje
– potrdilo o opravljenem usposabljanju – naziv “Inštruktor Mladinskih delavnic”
– potrdilo o opravljenem številu prostovoljskih ur
– mesečno povračilo stroškov prostovoljskega dela
– veliko profesionalnih izkušenj s področja dela z mladostniki in vodenja skupine
– nova znanja s področja preventive (dodatna strokovna predavanja za prostovoljce)
– odlična referenca pri iskanju (prve) zaposlitve
– osebna rast in razvoj

Vabljen/a, da izpolniš PRIJAVNICO!

 

Neželene lastnosti bodočih prostovoljcev so:
– akutne motnje v duševnem zdravju (psihoze, depresije, itn.),
– zasvojenost s psihoaktivnimi substancami. 

Prostovoljci ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. Prav tako ne smejo biti obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Oboje se dokazuje s potrdilom o nekaznovanosti.

Dostopnost
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(\'js\', new Date()); gtag(\'config\', \'UA-7082982-8\');