Opis programa

Osnovni namen programa je promocija vrednot duševnega zdravja in zdravja nasploh ter vzpodbujanje razvoja vzorcev mišljenja, čustvovanja in vedenja, ki so v prid progresivni rasti in razvoju posameznika in njegovega zdravja.

► Program se izvaja skozi celo šolsko leto. Vsak teden se zainteresirane skupine (otrok, mladostnikov, medicinskih sester) srečujejo na Pediatrični kliniki s parom prostovoljcev. Obdelujejo teme, kot so: spoznavanje, samopodoba, komunikacija, vrednote, strah, prijateljstvo, sreča, kreativne delavnice, itn.

► Prostovoljci ne ponujajo skupinam mladih vnaprej oblikovanih odgovorov in rešitev na zgoraj omenjene teme, ampak jim pomagajo in jih vzpodbujajo, da samostojno oblikujejo svoje odgovore, razmišljajo in se preizkušajo v različnih socialnih situacijah ter vlogah.

► Istočasno so prisotne individualne oblike podpore hospitaliziranim otrokom in mladostnikom (pogovor, pomoč pri učenju itd.).

Ekonomske, psihološke in družbene posledice takega stanja (tako za družino kot za družbo v celoti) so potencialno velike in obremenjujoče. Glede na populacijo (hospitalizirani otroci in mladina) to pomeni stalno materialno in psihosocialno skrb s strani družine in družbe. V kolikor posameznik najde ustrezni način za premagovanje krize, v kateri se nahaja in se izogne socialni izključenosti, ki mu grozi in če uspešno premaga izzive, lahko v okvirih svojih zmožnosti odraste v zrelo in odgovorno osebnost, ki bo prevzela odgovornost za svoje življenje, se osamosvojila ter našla svoje mesto v socialnem okolju, v katerem živi ter na ta način prenehala biti breme svoji družini in skupnosti v celoti.

Zato vidimo potrebo po individualnem delu, svetovanju, intervenciji v krizi in tudi skupinskem delu (to so odprte fleksibilne skupine, v katere mladostniki vstopajo in izstopajo sproščeno, z zanimanjem in veseljem) in ki jim omogočajo pridobivanje znanja in izkušenj za ustrezno soočanje s težavami, ki jih zaradi svoje bolezni imajo.

Še posebej pomembno se nam zdi edukativno delo z odraslimi, ki so vpleteni v proces zdravljenja te populacije. Predvidevamo, da bo to edukativno delo prispevalo k zmanjševanju škode, ki nastaja zaradi telesnih in fizičnih posledic daljše hospitalizacije, invalidnosti ali pa kroničnih bolezni. Dosedanje izkušnje kažejo potrebo po izdaji strokovnega priročnika za vse tiste, ki se nahajajo v vsakodnevnem kontaktu s hospitaliziranimi otroki v duševni stiski.Formirane bodo skupine uporabnikov, heterogene glede na starost, s katerimi bodo delali prostovoljci. Izvajali bodo v naprej pripravljene delavnice s področja komunikacije, odnosa do sebe in drugih ljudi, posebej odnosa do svoje bolezni, socialnih veščin prilagajanja v novonastali situaciji ter odnosa med spoloma.

Tematska področja, iz katerih so oblikovane posamezne delavnice, so:

I. sklop: Samopodoba
II. sklop: Moja bolezen-moja priložnost
III. sklop: Vrednote
IV. sklop: Smisel življenja
V. sklop: Komunikacija

Vsak od teh sklopov vsebuje posamezne teme, ki se obdelujejo s pomočjo delavnice: Spoznavanje; Komunikacija (verbalna in neverbalna); Spoznavanje samega sebe; Vrednote; Morala; O drugačnosti; Kaj bi rad bil, ko bom velik; Prijateljstvo; Strah; Zdrava prehrana; Čustva; Kreativna delavnica; Duševno zdravje; Ljubezen; O bolezni; Zabava itd.

Dostopnost
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(\'js\', new Date()); gtag(\'config\', \'UA-7082982-8\');