TRENING KOMUNIKACIJE IN REŠEVANJA KONFLIKTOV

Cilj programa je bil pridobivanje znanja in veščin za učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. To je vključevalo pridobivanje znanja različnih komunikacijskih modelov in teorij, zlasti pa teoretičnih konceptov, ki temeljijo na modelu Tomasa Gordona ter modelu, ki izhaja
iz transakcijske analize. Program je bil namenjen izvajalcem programov primarne socialne preventive.

Teoretično ozadje:

Komunikacija predstavlja edino orodje, ki ga imamo pri svojem delu z uporabniki za neposredno delovanje. Komunikacija kot proces, ki je v jedru vzpostavljanja, ohranjanja in razvijanja medčloveških odnosov, je izjemno pomembna ne le za profesionalno delovanje
strokovnjakov na področju socialne preventive, temveč je enako pomembna tudi za osebnostno rast in razvoj vsakega posameznika, posebno pa za tiste, ki neposredno delamo z ljudmi. Razumevanje tega procesa, razvoj spoznanj o zakonitostih tega procesa ter razvijanje lastnih veščin za uspešno in učinkovito sodelovanje v tem procesu in za upravljanje s tem procesom je ena temeljnih (če ne najpomembnejših) nalog vsakega, ki želi kot strokovni delavec ali sodelavec delovati na področju socialne preventive. Komunikologija kot
znanstvena disciplina, ki se ukvarja z raziskovanjem tega področja in ki združuje dosežke različnih znanstvenih disciplin, ki neposredno ali posredno raziskujejo komunikacijo (posebej človeško), pozna vrsto različnih modelov in teoretičnih konceptov, s katerimi se vrsta
različnih avtorjev poskuša prebiti do resničnih zakonitosti in pravil, ki regulirajo komunikacijo med ljudmi. Žal dokončnih resnic še vedno ni. Ne glede na to pa obstajajo modeli in koncepti, ki so se v teoriji in dosedanji praksi izkazali kot bolj ali manj uporabni iz zornega
kota dela, ki ga opravljamo. Ključnega pomena je Gordonova teorija komunikacije, razmeroma preprost in enostaven model, ki v svojem uporabnem delu predstavlja izredno učinkovito sredstvo, kot orodje za upravljanje s procesom komunikacije. Čeprav ima tudi sam
določene omejitve, zlasti v kontekstu kurative na področju socialnega varstva, delno tudi na področju svetovalnega dela, se je v okviru primarne preventive izkazal kot zelo uporaben in učinkovit.

Pričujoči program izhaja iz večletnih izkušenj avtorja izobraževanja, ki je obstoječi osnovni model nadgradil ne le s svojimi refleksijami dosedanjega delovanja, temveč tudi z znanjem izdrugih modelov in konceptov, pri čemer pomembno mesto zavzema teorija transakcijske analize (kanali sporočanja, kongruenca, feedback, discount). Avtor je omenjene koncepte in modele nadgradil tudi v smeri uporabe le-teh v delu z nesocializiranimi klienti.

Izvajalec programa je bil g. Borut Kožuh, prof. soc. ped.

Program je bil izvajan v času od 7.11.2003 do 19.12.2003 v prostorih stavbe, v kateri se nahaja tudi sedež društva, udeležilo se ga je 26 udeležencev.

Velika večina udeležencev je ocenila, da so znanje in izkušnje, ki so jih pridobili v programu, koristni in potrebni za njihovo delo na področju socialne preventive. Iz odgovorov je bilo razvidno, da so bila konkretna znanja in veščine, ki so jih skozi izpopolnjevanje v okviru
našega programa pridobili, tista, pri katerih so zaznavali nezadostno kompetentnost.

Dostopnost
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(\'js\', new Date()); gtag(\'config\', \'UA-7082982-8\');