Mreža Mladinskih delavnic

 

Vsi izvajalci projekta Mladinske delavnice v lokalni skupnosti so združeni v Mrežo “Mladinske delavnice”. Za delovanje Mreže skrbi Društvo za preventivno delo.

Partnerske organizacije:

CSD Ptuj
koordinator: MARJAN KOKOT, univ. dipl. soc.

Dnevni center za otroke in mladostnike PetKA, Koper
koordinatorka: MARIANNA GORTAN, univ. dipl. soc. del.

MC Hiša mladih Ajdovščina
koordinatorka: POLONA BRATINA, specialistka za mladinsko delo

Ljudska univerza Celje
koordinatorka: DIJANA DEVIĆ, strokovna sodelavka

Ljudska univerza Ormož
koordinatorka: TJAŠA ŠNAJDER, univ. dipl. ped.

CenterKontura d.o.o., Kranj
koordinatorka: DARJA POTOČNIK KODRUN, univ. psih.

Društvo IndiJanez, Maribor
koordinatorka: JANJA SREBRNIČ, mag. psih.

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPDNM), Novo mesto
koordinatorka: ANDREJA RODIČ, dipl. soc. (UN)


Naloge:
· supervizija in strokovni nadzor,
· usposabljanje in izpopolnjevanje prostovoljcev,
· educiranje in izpopolnjevanje strokovnih vodij,
· strokovna opora in svetovanje izvajalcem,
· promocija projekta in primarne preventive ter promocije duševnega zdravja v širši in strokovni javnosti,
· povezovanje izvajalcev ter koordiniranje izvajanje projekta MD v republiki Sloveniji, usklajevanje ter razvoj sodelovanja z drugimi sorodnimi sistemi na nacionalni ravni, (sistem vzgoje in izobraževanja, sistem socialnega varstva in skrbstva, druge nevladne organizacije, ki delujejo na področju prevncije in promocije duševnega zdravja otrok in mladostnikov.)
· strokovni razvoj projekta,
· povezovanje s tujino,
· izvajanje integrativnih dejavnosti (poletne šole, tabori) ter nacionalnih kampanj,
· evalvacija realizacije projekta v celoti.

 

Programske aktivnosti:

 

Osnovne dejavnosti Mreže MD izvaja Društvo za preventivno delo. Izvajamo niz integrativnih dejavnosti, kot npr.:

 

· Letna šola za izvajalce

 

  Letna šola je namenjena strokovnim mentorjem, ki tekom šolskega leta koordinirajo program MD v Sloveniji na lokalni ravni. Namen letne šole je izpopolnjevanje strokovnih vodij/ mentorjev, izmenjava izkušenj in znanj, razvoj medsebojnih odnosov in krepitev podlage za medsebojno povezovanje in sodelovanje, kot tudi priprava novih podprojektov ter preizkus novo nastalih delavnic.

 

· Tabor MD za osnovnošolce

 

   Odvisno od finančnih zmožnosti bodo v lokalnih skupnostih organizirani poletni tabori, v katere se bodo vključili udeleženci programa Mladinske delavnice. Mreža MD bo organizacijsko in strokovno podpirala in nudila pomoč posameznim izvajalcem v lokalnih skupnostih pri pripravah in izvedbi tabora. V preteklosti (Mozirje: 1993; Kozjak: 1994 – 1999; Veržej: 2002, 2003) je tudi sama Mreža MD organizirala centralne tabore, katerih so se udeleževali uporabniki programa MD iz različnih koncev Slovenije. Tudi v prihodnje načrtujemo in si želimo ponovno izvedbo taborov za naše uporabnike.

 

 

· Strokovna supervizija

 

   Mentorji prostovoljcev so v projektu združeni v eno supervizijsko skupino. V koledarskem letu so načrtovana in realizirana štiri supervizijska srečanja.  Od leta 2016 supervizijo izvaja licenčna supervizorka Socialne zbornice Slovenije, ga. Odiseja Maksimović, univ. dipl. soc. del.

 

 

· Individualna konzultacija za izvajalce

 

   Običajno se te konzultacije izvajajo z obiskom vodje projekta mentorskih skupin v lokalnih skupnostih. Konzultacije se bodo po potrebi mentorjev opravljale tudi v Ljubljani, v prostorih Društva za preventivno delo. Načeloma so te konzultacije namenjene mentorjem prostovoljcev.

 

 

· Evalvacija izvajanja programa na nacionalni ravni

 

   Vsako leto izvajamo notranjo evalvacijo in sicer na osnovi podatkov, pridobljenih od izvajalcev iz lokalnih skupnosti in sicer: na osnovi obdelave anket in vprašalnikov za uporabnike in izvajalce; na osnovi mnenja svetovalnih služb osnovnih šol v katerih bo program realiziran; na osnovi poročil mentorjev, ki skrbijo za izvajanje programa MD v lokalni skupnosti. Evalvacija je vezana na obdobje šolskega leta.

 

 

· Izpopolnjevanje prostovoljcev

 

   V sodelovanju z izvajalci projekta MD v lokalnih skupnostih realiziramo tudi strokovno izpopolnjevanje prostovoljcev, ki neposredno izvajajo program MD. Ponavadi angažiramo strokovnjake s področja vzgoje in izobraževanja, socialnega in zdravstvenega varstva, da v lokalnih skupnostih prostovoljcem posredujejo dodatna znanja, ki bodo koristna za njihovo neposredno delo.

 

 

· Publicistična dejavnost

 

   V namenu imamo izdajo obnovljenega in dopolnjenega priročnika za izvajalce programa Mladinske delavnice.

 

 

· Strokovna ekskurzija v tujino

 

V odvisnosti od sredstev, s katerimi bomo razpolagali, imamo namen za izvajalce preventivnih programov realizirati strokovno ekskurzijo v eno od držav EU, z namenom obisakati nam sorodne organizacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(\'js\', new Date()); gtag(\'config\', \'UA-7082982-8\');