Razpisujemo prosto delovno mesto z nazivom: strokovna delavka/delavec – »Koordinator izvajanja preventivnega programa Mladinske delavnice v ljubljanski regiji«.

To delovno mesto obsega dela povezana z izvajanjem projekta »Mladinske delavnice« v ljubljanski regiji vključno z organizacijskim delom izvedbe samega programa, mentorskega dela s prostovoljci, po potrebi tudi izvedbe programa na terenu, sodelovanje pri usposabljanju novih prostovoljcev itd.

Naš program ima status javnega socialnovarstvenega programa.

Pogoji:

  • končana visokošolska izobrazba oziroma stopnja VII/2 (2. bolonjska stopnja po novem oziroma univ. dipl. po starem) na področjih: psihologije, socialnega dela, pedagogike, socialne pedagogike, sociologije, teologije (dokazilo: fotokopija diplome)
  • opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva (dokazilo: fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu)
  • aktivno znanje in uporaba ustreznih računalniških programov (MC Office)
  • znanje angleškega jezika (po možnosti potrdila o stopnji znanja)
  • zaželeno končano usposabljanje za izvajalce preventivnega projekta “Mladinske delavnice” in vsaj eno šolsko leto aktivnega izvajanja programa na terenu (dokazilo: fotokopija potrdil)
  • zaželene izkušnje dela v okviru nevladnih organizacij kot prostovoljec, organizator ipd. (dokazilo: potrdilo organizacije)

Delovne izkušnje niso potrebne, lahko je prva zaposlitev.

Vrsta zaposlitve: projektna zaposlitev (program je finančno podprt s strani MDDSZ RS do leta 2026 z možnostjo podaljšanja)

Višina plače: plača je v skladu s standardi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, ki veljajo za socialnovarstvene programe za strokovne delavce VII. stopnje (cca. 1.900,00 € bruto)

Zainteresirani_e naj svoje vloge (CV + fotokopija ustreznih potrdil) pošljejo po navadni pošti na naslov: Društvo za preventivno delo, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana ali na e-mail: drustvo.pd@guest.arnes.si, najkasneje do vključno 18. 5. 2022.

Dostopnost
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(\'js\', new Date()); gtag(\'config\', \'UA-7082982-8\');